Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu


2012. január 1-ével az MTA Izotópkutató Intézet beolvad az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely "Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont" néven működik tovább. A Kutatóközpont a két korábbi akadémiai intézet jogutódja az összes ebből eredő kötelezettséggel. 2012. december 31-éig a kutatóközpont főigazgatója Gadó János, gazdasági igazgatója Dzsudzsák Ilona.

A Kutatóközpont új honlapja elérhető a http://www.energia.mta.hu címen. A kutatóközpont honlapján információ található az intézet elérhetőségeiről és szervezetéről.

Magyar Tudományos Akadémia
KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI)

Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114, Pf. 49.
Fax: 06 1 395 9293
Telefon: 06 1 392 2222


Bemutatkozás

Az AEKI a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézete, fő tevékenysége alap és alkalmazott kutatás végzése az atomenergia területén.
Az AEKI közel kétszáz kutatót, segéderőt és más alkalmazottat foglalkoztat, ebből kb. 100 fő kutató. Az AEKI legfontosabb kutatási területei a reaktor fizika, termohidraulika, fűtőelemviselkedés, anyagtudomány, informatika bázisú tevékenység (szimulátorok építése, reaktor zóna adatgyűjtők fejlesztése stb.) sugár- és környezetvédelem, nukleáris elektronika, kémia.
Az AEKI főkonzulense a Paksi Atomerőmű Zrt-nek, fontos szerepe volt és van az atomerőmű élettartam hosszabbításában, teljesítménynövelésében és a biztonságnövelő intézkedések kidolgozásában. Az Intézet tevékenységének fő irányai: az atomerőművek hatásfokának és biztonságának a növelése, az élettartam hosszabbítás, és a negyedik generációs atomerőművek fejlesztésére létrejött nemzetközi együttműködésekben való részvétel. Az Intézet prioritásai közé tartozik a kísérleti tevékenység.
Az Intézet üzemelteti a 10 MW-os budapesti kutatóreaktort, amely Budapesti Kutató Reaktor néven fogadja az európai kutatókat neutronfizikai alap és alkalmazott kutatások végzésére. A kutatóreaktor ellátja Magyarországot radioaktív izotópokkal, amelyeket elsősorban a gyógyászat területén használnak fel. A reaktor hatékonyságát nagymértékben növeli a 2000-ben üzembe helyezett folyékony hidrogén típusú hidegneutron forrás.


alt

KFKI látkép

Az AEKI az OTKA Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont Budapest Neutron Center (BNC)gesztor intézete.

Az AER (Atomic Energy Research) nemzetközi együttműködés tevékenységét az AEKI koordinálja.

A kutatóreaktorról bővebb információ itt található.

Története, múltja

Az intézet tevékenysége az 1950-es években kezdődött, a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) keretei között. Az intézet 1992. január elsejétől önálló.
A kísérleti munka mindig meghatározó volt. Az ötvenestől a nyolcvanas évekig számos kritikus rendszeren folytak reaktorfizikai kísérletek. A ma is folyó termohidraulikai kísérletek a hetvenes években kezdődtek egy VVER erőművet modellező hurkon. A kisléptékű súlyos baleseti kísérletek a kilencvenes évek eleje óta folynak.


Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja

Intézményünk országos és nemzetközi kapcsolatát az NIIF Program biztosítja