Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Fűtőelem Laboratórium

A Fűtőelem Laboratóriumban az atomerőművi fűtőelemek viselkedését vizsgáljuk normál üzemi és baleseti körülmények között, valamint a kiégett kazetták tárolása során.
A laboratóriumban több kísérleti berendezést is üzemeltetünk. Magas hőmérsékletű kemencéket használunk a fűtőelemek oxidációjának, hidrogénfelvételének, felfúvódásának és elridegedésének, valamint a hasadási termékek (elsősorban ruténium) kikerülésének és terjedésének vizsgálatára. Integrális méréseket végzünk fűtőelem kötegekkel a CODEX berendezésen. Számos speciális berendezést építünk az egyes mérési programok végrehajtásához (pl. burkolat kopása, felületi adszorpció vizsgálata, paksi sérült fűtőelemek tárolásához szükséges tartály kifejlesztése, felfúvódott köteg hűthetősége).
A kísérleti munkához szorosan kapcsolódnak a laboratóriumban rendelkezésre álló anyagvizsgáló eszközök: pásztázó elektronmikroszkóp, mikroszonda, tömegspektrométer és gázkromatográf.
A fűtőelem-viselkedés számítógépes modellezésére több kódot is használunk. A FUROM kódot az AEKI-ben fejlesztettük ki a normál üzemi állapotok szimulációjához. A stacioner és tranziens folyamatok modellezésére is alkalmas TRASNURANUS kód továbbfejlesztése az AEKI közreműködésével folyik. Az erőművi LOCA és RIA üzemzavarok számítására a FRAPTRAN kód áll rendelkezésre. A fűtőelemek száraz tárolását a COBRA-SFS kóddal modellezzük.
A tradicionális fűtőelemes témákon túl a laboratórium dolgozói az utóbbi évek elkezdtek foglalkozni a kiégett üzemanyag újrafeldolgozásának lehetőségeivel is.

felfúvódott fűtőelemek
ballooned fuel rod

felfúvódott fűtőelemek