Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT

AEKI-KSZ-2011-387-00Budapest, 2011. február 28.

Előszó

A második világháborút követően, az Országos Tudományos Tanács javaslatára 1949-ben Csillebércen, a városközponttól 10 km-re, kijelölésre került a Központi Fizikai Kutató Intézet területe. 1959-ben üzembe állították a Kutatóreaktort, és 1960-ban létrejött a Sugárvédelmi Osztály. Öt év elteltével a Sugárvédelmi Főosztály az országban egyedülálló mérőhálózatot hozott létre, mely alkalmassá vált az Intézet területén a levegő radioaktív szennyezettségének detektálására, illetve a későbbiekben kiépített rendszer segítségével a dózisteljesítmény online monitorozására. 1964-ben átadásra került a belső sugárterhelést mérő berendezés, a 80-as évek végén megkezdődtek az előkészületek Közép-Európa első mozgólaboratóriumának felállítására. A Központi Fizika Kutató Intézet 1989-ben megszűnt, az Intézetek önálló szervezeti egységként működtek tovább. A KFKI telephelyén levő intézetek igényeihez igazodva a Sugárvédelmi Laboratórium, számos új feladattal kiegészülve, Környezetvédelmi Szolgálat néven folytatta tovább munkáját.
A Környezetvédelmi Szolgálat jelenleg az on-line és off-line környezetellenőrző rendszer üzemeltetése mellett, ellátja a Telephely dolgozóinak hatósági film dozimetria, TL neutron dozimetria, valamint belső sugárterhelés ellenőrzését. A Telephelyre érkezett radionuklidok ideiglenes tárolását és ehhez kapcsolódóan a Központi Izotópraktár üzemeltetését. Továbbá üzemelteti, a Kutatóreaktorhoz kapcsolódó besugárzó helyiséget, a mozgólaboratóriumot és ellátja a Telephely 24 órás ügyeletét. A Környezetvédelmi Szolgálat sokszínű feladatkörének ellátásához szükséges műszerparkját folyamatosan frissíti annak érdekében, hagy az 50 éve üzemelő környezetellenőrző rendszer továbbra is zavartalanul működhessen.
A Környezetvédelmi Szolgálat munkatársai rendszeresesen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, illetve a Szolgálat helyszíni prezentálásával aktív szerepet vállalnak a felsőoktatási képzés színesítésében. A Szolgálat állandó feladatának tekinti a sugárvédelemmel és a nukleáris környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolását,
a hallgatóság teljes körű tájékoztatását.

Földi Anikó
A Környezetvédelmi Szolgálat megbízott vezetője

Közreműködök:
Bagi Gézáné
Bodor Károly
Csada Gabriella
Dudás István
Földi Anikó
Harangozó Imréné
Horváth Roland
Krebsz Ákos
Mészáros Mihály
Sági László
Szőke István