Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Minőségirányítási rendszer

A Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet kutatási tevékenységét a nukleáris energetika területén végzi. A legmagasabb minőségi szint elérése és megtartása érdekében az Intézet 1994-ben bevezette az ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszert nukleáris létesítményekre irányuló beszállításaira. 1999-től a Magyar Szabványügyi Testület nyújt rendszertanúsítást, melyet az IQNeT is elismer. Jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmazzuk. Az Intézet vezetésének a minőségirányítás iránti elkötelezettségét az Intézet minőségpolitikája rögzíti.

A Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetben a minőségügyi szervezet végzi a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetését és karbantartását, minőségügyileg irányítva -- a kutatóreaktortól eltekintve -- az Intézetben folyó minőségbiztosítást.

Ennek keretén belül a minőségügyi szervezet segíti a projektek megtervezését és felügyeli az ellenőrzések megfelelő végrehajtását. Szabályozza az Intézet beszerzéseit, nyilvántartja az Intézet beszállítóit, gondoskodik a mérőeszközök nyilvántartásáról és a pontosság rendszeres ellenőrzéséről, kalibráló labort működtetve. A minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítése érdekében a minőségügyi szervezet évenként belső auditokat szervez, melyek tapasztalatait felhasználja a rendszer módosításához, a minőségirányítási dokumentáció frissítéséhez. A minőségügyi szervezet folyamatosan nyilvántartja és beszerzi a szükséges nukleáris biztonságtechnikai, minőségirányítási és mérési szabványokat és egyéb szabályozásokat. Az Intézet a szoftverek megőrzésére és dokumentálására szoftverarchívumot működtet.

Tanúsításaink

MSZT Aranyoklevél