Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

A PorTL termolumineszcens dózismérő rendszer

Mi az a PorTL?

A PorTL egy termolumineszcens dózismérő készülék. Kis méretű, hordozható, megbízható.

PorTL kiovasó

A civil lakosság (például az egészségügyben vagy a nukleáris iparban dolgozók) sugárbiológiai kockázatának csökkentése érdekében az őket érő sugárzás mennyiségét jól meghatározott keretek között kell tartani. Ennek érdekében az őket érő sugárdózist rendszeresen és pontosan mérni kell. A sugárzás mérésére az egyik általánosan elfogadott módszer a termolumineszcens dozimetria (TLD), mely széleskörűen alkalmazható környezeti és személyi dózismérésre egyaránt.

A TLD rendszerek legfontosabb előnyei közé tartozik a dózismérők áramellátástól való függetlensége, kis mérete, a széles mérési tartomány, a stabilitás, a dózismérők környezetálló volta és viszonylag alacsony ára. A hagyományos TLD rendszerek hátránya azonban az, hogy a dózismérőket kiértékelés céljából egy laboratóriumba kell szállítani, mely a mérés helyétol sokszor távol helyezkedik el. A hagyományos TLD kiolvasó berendezés nagy méretű, használata bonyolult, képzett személyzetet igényel, ami jelentősen megnöveli az üzemeltetés költségeit.
A fent említett hátrányok kiküszöbölése érdekében a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI) a BL Electronics Bt. (Magyarország) közreműködésével kifejlesztette az egyedülálló PorTL termolumineszcens dózismérő rendszert. A PorTL rendszer egy kis méretű, könnyű, hordozható TL kiolvasóból és a hozzá tartozó dózismérő patronokból áll.