Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Űrdozimetriai Kutatócsoport

Az MTA KFKI AEKI egyike azoknak a kutatóhelyeknek, melyek Magyarországon legrégebben foglalkoznak űrkutatással. Ennek eredményeképpen már mintegy negyven, az AEKI-ban készített magyar eszköz jutott geofizikai rakéták, műholdak, bolygóközi szondák, emberes űrhajók és űrállomások fedélzetén a világűrbe. Az űrkutató munka témái részben az intézet főprofiljához kapcsolódnak, részben pedig olyan különleges méréstechnikákon alapulnak, melyekben az intézetnek hagyományosan nagy tapasztalata van. Az AEKI űrkutatási tevékenysége a Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratóriumban (SKL) - részben az Űrdozimetriai Csoportban (ŰCs), részben pedig a Sugárvédelmi Kutatócsoportban (SKCs) - folyik.

Az Űrdozimetriai Csoportban fejlesztett műszerekkel az elmúlt közel négy évtizedben mértük a mikrometeoritek paramétereit, a földi ionoszféra jellemzőit, vizsgáltuk a napszelet, valamint a Halley üstököst és a Marsot körülvevő plazmát. Két detektorunk a Rosetta űrszondán úton van a Csurjumov-Geraszimenko üstököshöz, hogy majd annak felszínén vizsgáljon fizikai paramétereket. Világviszonylatban is egyedülálló fedélzeti dózismérő berendezésünk (Pille) rendre továbbfejlesztett változatait 1980 óta alkalmazták és alkalmazzák orosz és amerikai űrhajókon és űrállomásokon, valamint a földi sugárvédelemben. Legújabb ilyen rendszerünk a Nemzetközi Űrállomáson szolgálati eszközeként folyamatosan üzemel, Magyarország eddigi egyetlen hozzájárulásaként ehhez a hatalmas nemzetközi űrlaboratóriumhoz. Hamarosan befejeződik egy dozimetriai célú, háromtengelyű félvezető detektoros részecske-teleszkóp fejlesztése műholdak, űrhajók, űrállomások fedélzetére.

Alábbiakban felsoroltuk azokat az űrbe juttatott berendezéseket, melyek létrehozásában az elmúlt négy évtizedben az AEKI tevékenyen részt vett.

Start időpontja Űreszköz Készülék / kísérlet Megnevezés
1970. 11. 28. Vertyikál-1 (R) műanyag fólia, mikrometeorit csapda Tánya
1971. 08. 20. Vertyikál-2 (R) műanyag fólia, mikrometeorit csapda Tánya
1972. 04. 07. Interkozmosz-6 (M) műanyag fólia, mikrometeorit csapda Tánya
1974. 10. 31. Interkozmosz-12 (M) mikrometeorit detektor K-1-3
1975. 12. 11. Interkozmosz-14 (M) mikrometeorit detektor K-1-3
1977. 09. 24. Interkozmosz-17 (M) mikrometeorit detektor K-1-4
1977. 10. 25. Vertyikál-6 (R) fékezőpotenciál analizátorok LAM-1, LAM-2
1978. 10. 30. Prognóz-7 (M) napszél analizátor D-173 B
1978. 11. 03. Vertyikál-7 (R) fékezőpotenciál analizátorok LAM-1
1979. 03. 12. Progressz-5 (T) / Szaljut-6 (Á) TLD kapszulák Integrál
1979. 05. 13. Progressz-6 (T) / Szaljut-6 (Á) TLD kapszulák Integrál
1980. 05. 26. Szojuz-36 (H) / Szaljut-6 (Á) TLD kapszulák Integrál
1980. 05. 26. Szojuz-36 (H) / Szaljut-6 (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille
1980. 09. 18. Szojuz-38 (H) TLD kapszulák Integrál
1981. 12. 21. Vertyikál-10 (R) fékezőpotenciál analizátorok LAM-2
1983. 03. 02. Kozmosz-1443 / Szaljut-7 (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille (No.7)
1984. 10. 06. Space Shuttle STS-41G (H) TLD kiolvasó + dózismérők Pille-S
1984.12.15. VEGA-1 (SZ) részecske-analizátor Plazmag
1984. 12. 21. VEGA-2 (SZ) részecske-analizátor Plazmag
1986. 06. 19. Kozmosz-1760 (M) ultravékony TLD-k -
1987. 03. 03. Progressz-28 (T) / Mir (Á) TLD dózismérők Pille
1988. 07. 07. Fobosz-1 (SZ) részecske-spektrométer HARP
1988. 07. 07. Fobosz-1 (SZ) részecske-analizátor TAUS
1988. 07. 12. Fobosz-2 (SZ) részecske-spektrométer HARP
1988. 07. 12. Fobosz-2 (SZ) részecske-analizátor TAUS
1995. 07. 22. Progressz-M28 (T) / Mir (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille'95
1995. 10. 08. Progressz-M29 (T) / Mir (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille'95
1997. 01. 12. Space Shuttle STS-81 (H) / MIR (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille'96
2001. 02. 24.
2001. 10. 31.
Progressz-M44 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TM32 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-1
2001. 03. 08. Space Shuttle STS-102 / ISS (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille'97
2003. 02. 02.
2003. 10. 28
Progressz-M47 (T) / ISS (Á)
vissza: Soyuz-TMA3 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-3
2003. 09. 28 Progressz-M48 (T) / ISS (Á) TLD kiolvasó + dózismérők Pille-MKS
2004. 01. 29.
2005. 10. 11.
Progressz-M1-11 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TMA6 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
Matroshka-1
2004. 03. 02. Rosetta / Philae simple plasma monitor
dust impact monitor
ROMAP/SPM
SESAME/DIM
2005. 02. 28.
2005. 10. 11.
Progress-M52 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TMA6 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-5
2005. 05. 31.
2005. 06. 16.
Foton-M2 / Szojuz U (M) neutron-doziméter
nyomdetektorok, TLD-k
BIOPAN-5
2005. 12. 21.
2006. 12. 22.
Progressz-M55 (T) / ISS (Á)
vissza: Space Shuttle STS-106 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
Matroshka-2A
2007. 05. 12.
2007. 10. 21.
Progress-M60 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TMA10 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-6
2007. 09. 14.
2007. 09. 26.
Foton-M3 6, Szojuz U (M) neutron-doziméter
nyomdetektorok, TLD-k
BIOPAN-6
2007. 10. 10.
2008. 11. 30.
Szojuz-TMA11 (H)
vissza: STS-126 Endeavour (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok, Pille TLD-k
Matroshka-2B
2008. 05. 14.
2008. 10. 24.
Progress-M64 (T) / ISS (Á)
vissza: Soyuz-TMA12 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-7 (SI3)
2009. 03. 26. Szojuz-TMA14 / ISS (Á) TLD dózismérők Pille Simonyi-2

R: rakéta; H: űrhajó; T: teherűrhajó; M: mesterséges hold; Á: űrállomás; SZ: űrszonda