Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

1. Feladataink

1. A Környezetvédelmi Szolgálat feladatai
Az Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) Környezetvédelmi Szolgálata jelenlegi
tevékenysége során biztosítja:
· a KFKI telephely nukleáris környezetellenőrzését (1. kép),
· a Központi Izotópraktár (továbbiakban KIR) kezelését,
· a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását,
· belső sugárterhelés méréseket,
· a személyi és munkahelyi dozimetriai szolgáltatást,
· a besugárzó laboratórium üzemeltetését,
· a folyamatos, 24-órás sugárvédelmi ügyeletet,
· baleseti, illetve rendkívüli helyzetben a Balesetelhárítási és Intézkedési Tervben
(BEIT) rögzítetteknek megfelelően részt vesz a felderítésben és az elhárításban, e
tevékenységét mozgólaboratórium is elősegíti,
· regisztrált adatokat továbbít az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző
Rendszer Információs Központ (OKSER IK) hálózatába.

1. kép. KFKI telephelyi környezetellenőrző rendszerének megjelenítő panelje

A fenti tevékenységek a MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási szabványnak
megfelelően, a mérőeszközök hitelesítése a Mérésügyi Törvény [1] előírásait betartva történik.
A 2003. évben a Környezetvédelmi Szolgálat belső sugárterhelés és a személyi dozimetriai vizsgáló részlege megkapta az akkreditált minősítést. A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) évente felülvizsgálja és 4 évente megújítja.
A munkahelyek sugárvédelme a helyi vezetők felelősségi körébe tartozik. Ennek részleteit a 2008. november 19-én, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztálya által jóváhagyott, a KFKI Telephelyi Sugárvédelmi Szabályzata rögzíti.
A Környezetvédelmi Szolgálat végzi az Izotópkutató Intézet (IKI) és az Izotóp Intézet Kft. épületeinél a levegő radionuklid tartalmának ellenőrzését és a dózisteljesítmények folyamatos regisztrálását külön megállapodás alapján. Ehhez hasonlóan a Szolgálat munkaidőn kívüli sugárvédelmi ügyeletet lát el ezen intézetek területén is.
Felkérésre a Környezetvédelmi Szolgálat az elmúlt évekhez hasonlóan ellátja a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA) és a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, (SZFKI) sugárvédelmi ellenőrzését. Ennek keretében történik ezen intézetekhez kerülő új dolgozók sugárvédelmi felkészítése, vizsgáztatása, illetve sugárvédelmi besorolása, valamint a besorolások megújítása.
A Környezetvédelmi Szolgálat a környezetellenőrzés mellett a telephely intézeteiben – AEKI, SZFKI, MFA és a GÁBSEB Bt.-ben – TLD személyi gamma-dózisméréseket, valamint az AEKI Reaktor Üzem (RÜ) és dolgozói részére TLD munkahelyi és személyi gamma- és netron-dózisméréseket végez. Folyamatos filmdozimetriai ellenőrzést, nyilvántartást biztosít az AEKI, az SZFKI, az MFA és a GÁBSEB Bt. részére. A Környezetvédelmi Szolgálat felkérésre a fenti intézetek részére belső sugárterhelés mérést is végez.
A környezet sugárzási adatait, illetve azok változásait széleskörű érdeklődés kíséri. A Környezetvédelmi Szolgálat fontos feladatának tartja ezen érdeklődés szakszerű kielégítését. A Környezetvédelmi Szolgálat honlapján (http://kvsz.kfki.hu/) az előző évek mérési adatai, egy külön weblapon (http://148.6.176.241) pedig az aktuális dózisteljesítmény adatok érhetők el. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatói képzésének része az AEKI sugárvédelmi rendszerének ismertetése. Az érdeklődőket igény esetén látogatóként a Környezetvédelmi Szolgálat fogadja és részletes tájékoztatással áll rendelkezésükre (2. kép).

2. kép. Oktatás a Környezetvédelmi Szolgálat mérőállomásán