Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium

A laboratórium kutatási tevékenységét fõképpen a sugárvédelem, nukleáris és inaktív környezetvédelem és ûrdozimetria témakörében végzi.

Laboratóriumvezetõ:
Dr. Török Szabina
Titkárság:
26. épület fsz. 11A, mellék: 1329, 1279
tel.: 392 2298, fax: 392 2299,
e-mail: sztorok@aeki.kfki.hu
A laboratóriumot kutatási témái alapján három kutatócsoport alkotja: