Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Szimulátor Laboratórium

A szimulátor laboratórium alapvetõ feladata támogatni a paksi szimulátorok (alapelvi és teljes-léptékû) karbantartását és fejlesztését. Mivel a Paksi Atomerõmû Zrt. a szakemberképzést önerõbõl, saját oktatóközpontjaiban hajtja végre, a paksi szimulátorok kiemelt szerepet játszanak az erõmû életében. A szimulátor központban 1989 óta mûködik a négy blokkot kiszolgáló teljes-léptékû blokkszimulátor, melyet annak idején finn kollegák az AEKI munkatársaival együtt fejlesztettek. A fejlesztés azóta sem állt meg, a blokkokon végrehajtott módosításokat minden esetben a szimulátorban is megvalósítjuk. Túl a vezénylõi személyzet képzésén a szimulátor fontos szerepet játszik a technológiai fejlesztésekben is új technológiák bevezetése elõtt azok tesztelésében.

Bár a kilencvenes évek elején a paksi teljes-léptékû szimulátor a finn Nokia cég magyar kutatók által adoptált modelljeire épült, mára a helyzet jelentõsen megváltozott. Napjainkban a modellek majd mindegyike AEKI-s kutatók fejlesztésének eredménye, mely tény lehetõvé teszi, hogy nukleáris erõmûi szimulációk szélesebb skáláját fedjük le (pl. mérnöki szimulátorok fejlesztése).

A paksi teljesléptékû szimulátorról

1. ábra
Vezénylõ

2.ábra
Az instruktori rendszer