Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Termohidraulikai Laboratórium

A laboratórium nagy gyakorlattal rendelkezik a VVER típusú atomreaktorok termohidraulikai analízisében, mind kísérleti, mind számítási területen. A kísérleti tevékenység bázisa a PMK-2 berendezés, amely a Paksi Atomerõmû primer-, és részben szekunderkörének integrális típusú kicsinyített modellje.

A kísérletek és a számítógépi kódok (RELAP5, ATHLET és CATHARE) a következõ feladatok elvégzését szolgálják:

a VVER-440/V213 típusú atomerõmûvek üzemzavari és baleseti viselkedésének tanulmányozása, speciális problémák tanulmányozása (pl. nem-kondenzálódó gázok hatása),lehetséges balesetkezelési stratégiák kidolgozása a különbözõ baleseti helyzetekre (pl. szekunder oldali "bleed and feed").

A laboratórium résztvesz az amerikai CAMP RELAP Users' Club munkájában, valamint a CATHARE és az ATHLET kódok VVER-specifikus továbbfejlesztésében, beleértve az ATHLET és a KIKO-3D háromdimenziós neutronkinetikai kód összekapcsolását.

A Paksi Atomerõmû számos balesetkezelési projektjének végrehajtásában veszünk részt a fenti kódokkal végzett számítógépes analízisek révén.

A Paksi Atomerõmû részére széleskörû analízist végzünk az állapotorientált balesetkezelési eljárásokban szükségessé váló operátori beavatkozások hatásának vizsgálatára.