Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Minõségirányítási rendszer

A Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet kutatási tevékenységét a nukleáris energetika területén végzi. A legmagasabb minõségi szint elérése és megtartása érdekében az Intézet 1994-ben bevezette az ISO 9001 szerinti minõségbiztosítási rendszert nukleáris létesítményekre irányuló beszállításaira. 1999-tõl a Magyar Szabványügyi Testület nyújt rendszertanúsítást, melyet az IQNeT is elismer. Jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minõségirányítási rendszert alkalmazzuk. Az Intézet vezetésének a minõségirányítás iránti elkötelezettségét az Intézet minõségpolitikája rögzíti.

A Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetben a minõségügyi szervezet végzi a minõségirányítási rendszer folyamatos mûködtetését és karbantartását, minõségügyileg irányítva -- a kutatóreaktortól eltekintve -- az Intézetben folyó minõségbiztosítást.

Ennek keretén belül a minõségügyi szervezet segíti a projektek megtervezését és felügyeli az ellenõrzések megfelelõ végrehajtását. Szabályozza az Intézet beszerzéseit, nyilvántartja az Intézet beszállítóit, gondoskodik a mérõeszközök nyilvántartásáról és a pontosság rendszeres ellenõrzésérõl, kalibráló labort mûködtetve. A minõségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítése érdekében a minõségügyi szervezet évenként belsõ auditokat szervez, melyek tapasztalatait felhasználja a rendszer módosításához, a minõségirányítási dokumentáció frissítéséhez. A minõségügyi szervezet folyamatosan nyilvántartja és beszerzi a szükséges nukleáris biztonságtechnikai, minõségirányítási és mérési szabványokat és egyéb szabályozásokat. Az Intézet a szoftverek megõrzésére és dokumentálására szoftverarchívumot mûködtet.

Tanúsításaink

MSZT Aranyoklevél