Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Elméleti Termohidraulikai Kutatócsoport

2005-ben a Szimulátor Laboratóriumon belül megalakult az Elméleti Termohidraulikai Kutatócsoport, mely elsõsorban termohidraulikai jelenségek modellezési kérdéseivel foglalkozik. A csoport az elmúlt években elsõsorban turbulens áramlások és kétfázisú áramlási jelenségek vizsgálatára fókuszált. A csoport tagjai numerikus eszközként elsõsorban a rács Boltzmann módszert alkalmazzák, melynek nem csak alkalmazásában, de fejlesztésében is intenzíven vesznek részt.