Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet Budapesti Kutatóreaktor Sugárvédelmi szolgálatos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Sugárvédelmi ügyeleti szolgálat ellátása. Radioaktív anyagok kezelése. Sugárvédelmi rendszer elemeinek karbantartása. Sugárvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a Budapesti Kutatóreaktornál.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Emelt szintû szakképesítés, mûszaki végzettség,
mûszaki - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások),
B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
Bûntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Technikum, elektronikai mûszerész,
Angol nyelvbõl alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintû nyelvtudás,
szervízmunka, sugárveszélyes munkahelyen munkavégzés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
sugárvédelmi mûszerek ismerete, elektromos mûszerek javítása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy személyes adatait a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. május 17. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Elter Dénes nyújt, a 392-2222/1421, 395-9139,(email:elter@aeki.kfki.hu) -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest,, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2162/2010, valamint a munkakör megnevezését: Sugárvédelmi szolgálatos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. március 25.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2010. március 25.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2010. március 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kfki.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.