Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Budapesti Kutatóreaktor

ELEKTRIKUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetésével kapcsolatos villamos ügyeleti szolgálat ellátása. Villamos berendezések üzemvitelének, karbantartásának biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, villanyszerelõ szakmunkás ,
 villamosmû kezelõ tanfolyam - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
 Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 Technikum, erõsáramú technikus,
 kapcsolóberendezések kezelése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget igazoló okmány másolata, kézzel írott szakmai önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigeti András nyújt, a 06 1 392-2222/1465, 1407 mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2162-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: ELEKTRIKUS.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. április 6.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2010. április 6.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2010. április 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A sugárveszélyes munkakör betöltéséhez fizikai és pszichológiai orvosi alkalmasság szükséges.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://aekiweb.web.kfki.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.