Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Budapesti Kutatóreaktor

ELEKTRONIKAI MÛSZERÉSZ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Budapesti Kutatóreaktor mûködtetéséhez szükséges mérés, - és irányítástechnikai rendszerek üzemeltetése, karbantartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Emelt szintû szakképesítés, elektromûszerész,
mûszaki - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
bûntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Technikum, technikus,
Angol nyelvbõl alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintû nyelvtudás,
szervízmunka - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Nukleáris méréstechnikai ismeretek, valamint jártasság elektronikus mûszerek javításában
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, kézzel írott szakmai önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy szermélyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rövid Márton nyújt, a 06 1 392-2222/1426 mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2162-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: ELEKTRONIKAI MÛSZERÉSZ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. április 14.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2010. április 14.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2010. április 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://aekiweb.web.kfki.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2010. április 12.
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.