Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Budapesti Kutatóreaktor

MECHANIKUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gépészeti karbantartási munkák végzése. Mechanikai szolgálat ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium, érettségizett általános gépész, ,
mûszaki tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások),
Bûntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Emelt szintû szakképesítés, Gépi forgácsoló, géplakatos ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, kézzel írott önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lõvei Albert nyújt, a 06 1 392-2222/1496 mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.,. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2162-3/2010, valamint a munkakör megnevezését: MECHANIKUS.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. április 23.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2010. április 23.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet falújság - 2010. április 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.