Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Fûtõelem Laboratórium

VILLAMOSMÉRNÖK
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû egy évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a kutatóintézet fûtõelemes kutatásaiban, új kísérleti berendezések tervezése, építése és üzemeltetése, mérési eredmények kiértékelése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Fõiskola, villamosmérnök,
Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
angol nyelvismeret - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elõnyt jelentõ kompetenciák:
Jó szintû alapismeretek különféle elektronikus eszközök használatáról, és a szenzortechnikáról
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló okmány másolata, erkölcsi bizonyítvány, kézzel írott önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. január 14. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hózer Zoltán nyújt, a 06 1 275-4083 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2420-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: VILLAMOSMÉRNÖK.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. december 13.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2010. december 13.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2010. december 13.

A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.