Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Termohidraulikai Laboratórium

GÉPÉSZMÉRNÖK
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Budapest, 1121 , Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a Termohidraulikai Laboratórium kísérleti munkáiban, új kísérleti berendezések tervezése, építése és üzemeltetése. Részvétel a meglévõ kísérleti berendezések rekonstrukciójában és bõvítésében. Csapatmunkában való aktív közremûködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Felsõfokú képesítés, gépészmérnök,
 Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 alapismeretek a gépész- irányítástechnika területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság, bûntetlen elõélet
Elõnyt jelentõ kompetenciák:
 Jó szintû egy- és kétfázisú áramlások, korszerû áramlástani méréstechnikák ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, kézzel írott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázattal kapcsolatban személyes adatait a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ézsöl György nyújt, a 06 1 392-2222/1731 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2092-1/2011, valamint a munkakör megnevezését: GÉPÉSZMÉRNÖK.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezõ pályázatokat három tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2011. február 22.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. február 22.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. február 22.