Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Reaktor Üzem

VILLANYSZERELÕ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetésével kapcsolatos villamos berendezések üzemvitelének, karbantartásának biztosítása, villamos ügyeleti szolgálat ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, villanyszerelõ,
 villamos berendezések ismeretében, karbantartásában - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 bûntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 elektronikai technikus képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget igazoló okmány (okmányok) másolata, kézzel írott önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatban személyes adatait a bíráló bizottság megismerheti.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. március 16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdos Ferenc nyújt, a 06 1 392-2222/1415 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2096-1/2011, valamint a munkakör megnevezését: VILLANYSZERELÕ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezõ pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2011. február 21.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. február 21.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. február 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.