Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium

Sugárvédelmi Kutatócsoport

Csoportvezetõ:
Dr. Balásházy Imre
Titkárság:
4/6. épület fsz., mellék: 1140,
tel.: 392 2500, fax: 392 2712,
e-mail: ibalas@aeki.kfki.hu

Balról jobbra:
Madas Balázs Gergely, Szõke István, Farkas Árpád, Balásházy Imre