Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

11. Helyszíni környezetellenõrzés

A mozgólaboratórium segítségével lehetõség van a Telephelyen belüli és kívüli mérési pozícióba eljuttatni a Környezetvédelmi Szolgálat mobilizálható mûszerparkját, ezáltal egy lokális mérõhelyet, illetve vizsgálati állomást kialakítani. Többek között lehetõség nyílik a begyûjtött minták gamma-spektrometriai analízisére, egy esetleges balesetet követõ pajzsmirigy vizsgálatra (26. kép), vagy akár talaj radon tartalmának vizsgálatára.

25. kép. A Környezetvédelmi Szolgálat mobilizálható mérõállomása

A Környezetvédelmi Szolgálat pajzsmirigy mérõ rendszere Magyarországon egyedülálló. A rendszer bárhol üzembe helyezhetõ és rövid mérési idõt követõen meghatározható a pajzsmirigy esetleges I-125 és I-131 inkorporációjának a mértéke
(26. kép).

26. kép. Pajzsmirigymérés a Magyar Honvédség 2010-ben megrendezett sugárvédelmi gyakorlatán