Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Reaktoranalízis Laboratórium

FIZIKUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nukleáris reaktorok biztonságával kapcsolatos megalapozó kutatásokban fûtõelem viselkedési modellezések, modellek fejlesztése, fûtõelem anyagok anyagtudományi kutatásai, kísérletek tervezése, reaktorfizikai számítások végzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, fizikus, - mérnök-fizikus, - mérnök ,
 Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
 Gyakorlott szintû Programozási ismeretek,
 büntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 Modellek fejlesztése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, kézzel írott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztúri András nyújt, a 06 1 392-2297 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapesst, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2166-1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: FIZIKUS .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 4 tagú szakértõi bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2011. május 25.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. május 25.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. május 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.