Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomnergia Kutatóintézet
Környezetvédelmi Szolgálat

Biológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Környezetvédelmi Szolgálat tevékenységében részvétel
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, biomérnök,
 Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
 biomérnöki gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 Felhasználói szintû SPSS,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, jogosítvány másolata, kézzel írott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földi Anikó nyújt, a 06 1 392-2297 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2168-2/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Biológus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezõ pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémiahonlapja - 2011. május 31.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. május 31.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. május 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.