Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Reaktoranalízis Laboratórium

Fizikus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Reaktorfizikai módszerek fejlesztése a folyékony fém és gázhûtésû reaktorok számítására, ennek felhalsználásával a különbözõ változatok izotópátalakítási képességének és biztonságának összehasonlító elemzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, fizikus,
 Angol nyelvbõl felsõfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
 Reaktorfizikai módszerek fejlesztése - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Gyakorlott szintû Programozási ismeretek,
 Bûntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, kézzel írott önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztúri András nyújt, a 06 1 392-2297 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2213-1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Fizikus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2011. július 22.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. július 22.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. július 22.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2011. július 22.
A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.