Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium

Biomérnök
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Preparátumok kémiai kezelésének tervezése és kivitelezése, a laboratórium egyéb munkáiban részvétel
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, környezetvédelmi szakirány - biomérnök,
 Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
 laboratóriumi tevékenységben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Gyakorlott szintû Hardverismeret,
 Bûntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 Toxikus fémekkel végzett laboratórium munka, pályázat írásban projekt menedzselésben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Gyakorlott szintû Matlab ChemCAD,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Szabina nyújt, a 392-2298 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2224-1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Biomérnök.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezõ pályázatokat 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2011. július 27.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. július 27.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. július 27.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.