Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Fûtõelem Laboratórium

asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
asszisztensi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium,
 Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
 Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások),
 Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
 Emelt szintû szakképesítés, titkárnõ,
 Orosz nyelvbõl alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintû nyelvtudás,
 jó kommunkációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget, nyelvvizisgát igazoló okmány másolata, erkölcsi bizonyítvány, kézzel írott önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a bíráló bizottság megismerheti
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hózer Zoltán nyújt, a 06 1 275-4083 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet címére történõ megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: AEKI-G-2313/2011 , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot 3 tagú szakértõi bizottság bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet honlapja - 2011. november 23.
 Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2011. november 23.
 Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet faliújság - 2011. november 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.