Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

10. Mozgólaboratórium

A mozgólaboratórium (23. és 24. kép) egy esetleges hazai vagy szomszédos (közeli) országban bekövetkezett nukleáris eseményt követõen gyors felderítést tesz lehetõvé. Igen hatékony a szennyezett területek feltérképezésében, illetve a lakosság sugárterhelésének gyors becslésében. Az összemérések eredményeinek ismeretében felszereltsége, készenléti állapota jónak mondható.
Mûszaki felszereltségébe tartozik:
• szcintillációs gamma spektrométer (NANOSpect),
• gamma-spektrometriai in-situ mérõrendszer,
• felületi szennyezettség-mérõ (Berthold),
• dózisteljesítmény-mérõ (BNS-98, Berthold),
• mobil aeroszol mintavevõ.

23. kép. GPS a mozgólaboratóriumban

Az in-situ gamma-spektroszkópiai mérések egy Canberra 2020 típusú Ge detektorral és a hozzá csatlakoztatott Inspektorral, illetve számítógéppel történnek. A spektrumfelvételt (általában 30 perc) követõen a számítógépen megjelenõ spektrum kiértékelése a GENIE 2000 program segítségével manuálisan és/vagy szoftveresen még a helyszínen megtörténhet. A csúcsok alatti területek alapján meghatározható K-40-re, és U-Th sorra a talaj aktivitáskoncentrációja (Bq/kg), a mesterséges radionuklidoktól származó talaj felületi szennyezettsége (Bq/cm2) és az aktivitásokból származó dózisteljesítmény értéke (nGy/h).
Továbbra is kis szórással és nagy megbízhatósággal mûködik a dózisteljesítmény távadó (BNS-98), amely a GPS segítségével útvonal dózistérképének felrajzolását teszi lehetõvé (on-route monitoring). Ezen kívül lehetõség nyílik a levegõ, talaj és élelmiszer mintavételt követõ gyors radioanalízisre, a jármûben kialakított fix mérési pozícióban azonnali gamma-spektrometriai meghatározásra.

24. kép. In-situ mérés a mozgólaboratóriummal

2010-ben több alkalommal is végzett méréseket a Környezetvédelmi Szolgálat mozgólaboratóriuma:

• Részvétel a 2010-ben megrendezett hazai mozgólaboratórium gyakorlaton,
• bemutató mérések tanfolyamon és oktatáson