Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

9. Besugárzó helyiség (Pavilon)

A Környezetvédelmi Szolgálat felügyeletében mûködik a „reaktor pavilon” elnevezésû besugárzó helyiség, melyben detektorok besugárzása, mûszerek kalibrálása folyik (22. kép, 2. táblázat). A helyiségben egyeztetett beosztással zömében a Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium Ûrdozimetriai Csoport munkatársai dolgoznak.

22. kép. Besugárzó helyiség (reaktor pavilon)

2. táblázat. A Pavilonban található besugárzó berendezések