Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Ûrdozimetriai Kutatócsoport

Az MTA KFKI AEKI egyike azoknak a kutatóhelyeknek, melyek Magyarországon legrégebben foglalkoznak ûrkutatással. Ennek eredményeképpen már mintegy negyven, az AEKI-ban készített magyar eszköz jutott geofizikai rakéták, mûholdak, bolygóközi szondák, emberes ûrhajók és ûrállomások fedélzetén a világûrbe. Az ûrkutató munka témái részben az intézet fõprofiljához kapcsolódnak, részben pedig olyan különleges méréstechnikákon alapulnak, melyekben az intézetnek hagyományosan nagy tapasztalata van. Az AEKI ûrkutatási tevékenysége a Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratóriumban (SKL) - részben az Ûrdozimetriai Csoportban (ÛCs), részben pedig a Sugárvédelmi Kutatócsoportban (SKCs) - folyik.

Az Ûrdozimetriai Csoportban fejlesztett mûszerekkel az elmúlt közel négy évtizedben mértük a mikrometeoritek paramétereit, a földi ionoszféra jellemzõit, vizsgáltuk a napszelet, valamint a Halley üstököst és a Marsot körülvevõ plazmát. Két detektorunk a Rosetta ûrszondán úton van a Csurjumov-Geraszimenko üstököshöz, hogy majd annak felszínén vizsgáljon fizikai paramétereket. Világviszonylatban is egyedülálló fedélzeti dózismérõ berendezésünk (Pille) rendre továbbfejlesztett változatait 1980 óta alkalmazták és alkalmazzák orosz és amerikai ûrhajókon és ûrállomásokon, valamint a földi sugárvédelemben. Legújabb ilyen rendszerünk a Nemzetközi Ûrállomáson szolgálati eszközeként folyamatosan üzemel, Magyarország eddigi egyetlen hozzájárulásaként ehhez a hatalmas nemzetközi ûrlaboratóriumhoz. Hamarosan befejezõdik egy dozimetriai célú, háromtengelyû félvezetõ detektoros részecske-teleszkóp fejlesztése mûholdak, ûrhajók, ûrállomások fedélzetére.

Alábbiakban felsoroltuk azokat az ûrbe juttatott berendezéseket, melyek létrehozásában az elmúlt négy évtizedben az AEKI tevékenyen részt vett.

Start idõpontja Ûreszköz Készülék / kísérlet Megnevezés
1970. 11. 28. Vertyikál-1 (R) mûanyag fólia, mikrometeorit csapda Tánya
1971. 08. 20. Vertyikál-2 (R) mûanyag fólia, mikrometeorit csapda Tánya
1972. 04. 07. Interkozmosz-6 (M) mûanyag fólia, mikrometeorit csapda Tánya
1974. 10. 31. Interkozmosz-12 (M) mikrometeorit detektor K-1-3
1975. 12. 11. Interkozmosz-14 (M) mikrometeorit detektor K-1-3
1977. 09. 24. Interkozmosz-17 (M) mikrometeorit detektor K-1-4
1977. 10. 25. Vertyikál-6 (R) fékezõpotenciál analizátorok LAM-1, LAM-2
1978. 10. 30. Prognóz-7 (M) napszél analizátor D-173 B
1978. 11. 03. Vertyikál-7 (R) fékezõpotenciál analizátorok LAM-1
1979. 03. 12. Progressz-5 (T) / Szaljut-6 (Á) TLD kapszulák Integrál
1979. 05. 13. Progressz-6 (T) / Szaljut-6 (Á) TLD kapszulák Integrál
1980. 05. 26. Szojuz-36 (H) / Szaljut-6 (Á) TLD kapszulák Integrál
1980. 05. 26. Szojuz-36 (H) / Szaljut-6 (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille
1980. 09. 18. Szojuz-38 (H) TLD kapszulák Integrál
1981. 12. 21. Vertyikál-10 (R) fékezõpotenciál analizátorok LAM-2
1983. 03. 02. Kozmosz-1443 / Szaljut-7 (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille (No.7)
1984. 10. 06. Space Shuttle STS-41G (H) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille-S
1984.12.15. VEGA-1 (SZ) részecske-analizátor Plazmag
1984. 12. 21. VEGA-2 (SZ) részecske-analizátor Plazmag
1986. 06. 19. Kozmosz-1760 (M) ultravékony TLD-k -
1987. 03. 03. Progressz-28 (T) / Mir (Á) TLD dózismérõk Pille
1988. 07. 07. Fobosz-1 (SZ) részecske-spektrométer HARP
1988. 07. 07. Fobosz-1 (SZ) részecske-analizátor TAUS
1988. 07. 12. Fobosz-2 (SZ) részecske-spektrométer HARP
1988. 07. 12. Fobosz-2 (SZ) részecske-analizátor TAUS
1995. 07. 22. Progressz-M28 (T) / Mir (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille'95
1995. 10. 08. Progressz-M29 (T) / Mir (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille'95
1997. 01. 12. Space Shuttle STS-81 (H) / MIR (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille'96
2001. 02. 24.
2001. 10. 31.
Progressz-M44 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TM32 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-1
2001. 03. 08. Space Shuttle STS-102 / ISS (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille'97
2003. 02. 02.
2003. 10. 28
Progressz-M47 (T) / ISS (Á)
vissza: Soyuz-TMA3 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-3
2003. 09. 28 Progressz-M48 (T) / ISS (Á) TLD kiolvasó + dózismérõk Pille-MKS
2004. 01. 29.
2005. 10. 11.
Progressz-M1-11 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TMA6 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
Matroshka-1
2004. 03. 02. Rosetta / Philae simple plasma monitor
dust impact monitor
ROMAP/SPM
SESAME/DIM
2005. 02. 28.
2005. 10. 11.
Progress-M52 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TMA6 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-5
2005. 05. 31.
2005. 06. 16.
Foton-M2 / Szojuz U (M) neutron-doziméter
nyomdetektorok, TLD-k
BIOPAN-5
2005. 12. 21.
2006. 12. 22.
Progressz-M55 (T) / ISS (Á)
vissza: Space Shuttle STS-106 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
Matroshka-2A
2007. 05. 12.
2007. 10. 21.
Progress-M60 (T) / ISS (Á)
vissza: Szojuz-TMA10 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-6
2007. 09. 14.
2007. 09. 26.
Foton-M3 6, Szojuz U (M) neutron-doziméter
nyomdetektorok, TLD-k
BIOPAN-6
2007. 10. 10.
2008. 11. 30.
Szojuz-TMA11 (H)
vissza: STS-126 Endeavour (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok, Pille TLD-k
Matroshka-2B
2008. 05. 14.
2008. 10. 24.
Progress-M64 (T) / ISS (Á)
vissza: Soyuz-TMA12 (H)
neutron-doziméter
nyomdetektorok
BRADOS-7 (SI3)
2009. 03. 26. Szojuz-TMA14 / ISS (Á) TLD dózismérõk Pille Simonyi-2

R: rakéta; H: ûrhajó; T: teherûrhajó; M: mesterséges hold; Á: ûrállomás; SZ: ûrszonda