Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Környezetelemzési Kutatócsoport

Infrastruktúra

{fejlesztés alatt}

Röntgenfluoreszcencia laboratórium

26. ép. földszint 7.
KFKI mellék: 3685

A röntgenfluoreszcencia laboratóriumban a standard diffrakciós röntgencsõre épített rendszer háromféle mérésre van lehetõség:

Szekunder targetos röntgenfluoreszcencia-analízis (XRF) szilárd tömbminták (tabletták, porok és vékony minták) mérésére. A mérõkamra 10 minta befogadására alkalmas mintaváltó tárcsát tartalmaz.

Totálreflexiós röntgenfluoreszcencia analízis (TXRF) folyadék- és aeroszolminták elemösszetételének mérésére.

Mikroszkopikus röntgenfluoreszcencia-analízis (mikro-XRF) két- és háromdimenziós elemeloszlás felvételére.

Röntgenfluoreszcenciás mérõrendszer mikro-XRF tomográfiás mérés közben

TXRF feltét közelrõl

Folyadékminta felvitele nanoliteres pipettázóval

Levegõminõségi mérõkonténer

26. épület elõtt

A Technoorg-Linda Kft.-vel közösen üzemeltetett hõszigetelt mérõkonténer különbözõ levegõminõség-mérõ és monitorozó berendezések tesztelésére alklamas.

Levegõminõségi mérõkonténer

A konténer belseje összemérés közben