Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Sugárvédelmi Kutatócsoport

Nemzetközi együttmûködés

Department of Materials Engineering and Physics, Division of Physics and Biophysics, University of Salzburg, Salzburg, Austria

A Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium modellezõ csoportja és a Salzburgi Egyetem immár több mint három évtizedes együttmûködésre tekinthet vissza a tüdõmodellezés, a sugárvédelem és a sugárbiofizika területén.

A közös munkát több nemzetközi projekt (Európai Uniós projektek: FP4, FP5, FP6, illetve Osztrák-Magyar Kétoldalú TÉT pályázatok) illetve ösztöndíj (Marie Curie, Lise Meitner, EURATOM...) is segítette. Ez a gyümölcsözõ tudományos együttmûködés több mint háromszáz tudományos közleményt eredményezett, melyek közül körülbelül kétszáz magasan jegyzett nemzetközi folyóiratban jelent meg.

A közös munka legelsõ nagy eredménye a Sztochasztikus tüdõmodell kifejlesztése volt, amely egyike a szakirodalom legkidolgozottabb tüdõmodelljeinek. A mai napig körülbelül kétszáznegyven hivatkozás született csupán az elsõ négy cikkre. Folyamatos fejlesztések nyomán a modellel tanulmányozhatóvá válik a csillószõrös tisztulás hatása, valamint a gyermekek illetve különbözõ betegségekben szenvedõk tüdejére jellemzõ levegõáramlás, illetve részecskekiülepedés is. Egy tervezett projektben a Sztochasztikus tüdõmodell kulcsszerepet játszik a radioaktív aeroszolok légúti kiülepedésének meghatározásában.

A két kutatócsoport több numerikus algoritmust fejlesztett ki és a legújabb CFPD (computational fluid and particle dynamics – numerikus áramlás- és részecskedinamika) módszereket alkalmazza azért, hogy leírja a részecske-kiülepedés egyenetlenségét az emberi légutakban.

Az együttmûködés másik fontos területét a tüdõdozimetria, a mikrodozimetria, a rákkeletkezés modellezése és a radonhoz köthetõ tüdõrák kockázatának becslése jelentik. E munka keretében e két csoport kutatói voltak az elsõk, akik a radonleányelemek belélegzéséhez és kiülepedéséhez kapcsolódó, különbözõ biológiai végpontok tér- és idõkorrelációiról számoltak be.

Instituto Tecnologico e Nuclear, Lisbon, Portugal

A lisszaboni Nukleáris Technikai Intézettel (ITN) való együttmûkõdésünk viszonylag új. Egyik doktoranduszuk, Ana Lucia Belchior radon-besugárzással kapcsolatos in vitro kísérleteket végez, amit igyekszünk hasznos javaslatokkal segíteni. Egy másik doktoranduszuk Portugália radon-szempontból érdekes területeit méri fel, majd a mi numerikus modelljeinket fogja alkalmazni. Balásházy Imre másodmagával mindkettõjük témavezetõje lesz.