Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Mûszerek a ROSETTA ûrszondán

A Rosetta az ESA hosszútávú tudományos programjának egyik kiemelkedő fontosságú szondája, mely 2004. februárban indult a Csurjumov-Geraszimenko üstökös tanulmányozására. Többszöri Föld-Mars-Föld hintamanőver és két kisbolygó (Steins, Lutetia) meglátogatása után 2014 augusztusában, kb. 3,5-szeres Nap-Föld távolságban éri el célpontját, és kezd keringeni körülötte. Az anyaszonda távérzékelő műszereivel legalább egy éven át tanulmányozza majd az üstököst, illetve odaérkezése után néhány hónappal lebocsátja az üstökösmag felszínére az időközben Philae-nek elnevezett (korábban Rosetta Lander-nek hívott) leszálló-egységet, melynek tudományos berendezései ott közvetlen méréseket végeznek. A leszálló-egységen két olyan műszercsomag is helyet kapott, melyek egy-egy mérőműszerének készítésében az MTA KFKI AEKI tevékenyen részt vett.

Az SPM (Simple Plasma Monitor) plazmadetektor a ROMAP mûszercsomag része, feladata a napszél fõbb paramétereinek (sûrûség, sebesség, hõmérséklet, áramlási irány) mérése. Intézetünkben történt a nagyfeszültségû egység megtervezése és kivitelezése.

A DIM (Dust Impact Monitor) pordetektor a SESAME mûszercsomag tagja, akusztikus érzékelõi segítségével a felszabaduló gázok által az üstökösbõl idõlegesen kilökött, de arra visszaesõ szilárd részecskék paraméterei mérhetõk. Az eredmények alapján pontosíthatók azok a modellek, melyek leírják az üstökös felszínének közelében a por és nagyobb részecskék sebesség- és méret-eloszlását. Csoportunkban fejlesztettük ki és készítettük el az érzékelõ, adatgyûjtõ és földi kiszolgáló egységet, írtuk meg a berendezés szoftverét.

A technológiai-minõsítõ modelleken, a repülõ- és tartalék-példányokon felül el kellett készíteni mindkét detektor földi referencia-modelljét is. Ezeket beépítették a leszálló egység földi referencia-modelljébe; ezen lehet elõzetesen kipróbálni, ellenõrizni bármilyen tervezett akció hatását a parancsjelek tényleges felküldése elõtt, hibákat reprodukálni stb.

Részt vettünk az érzékelõk kalibrálásában és tesztelésében, részt veszünk mindkét berendezés rendszeres fedélzeti ellenõrzésében, a leszállás utáni tudományos mérési program és az adatkiértékelés elõkészítésében.