Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

A Gazdasági Szervezet feladata

A Gazdasági szervezet feladata a kutatóintézet kutatási és fejlesztési feladatainak eredményes mûveléséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
Feladata a pénzügyi és számviteli, továbbá a munkaügyi feladatok ellátása, valamint a személyi juttatás elõirányzat elszámolása. Gondoskodik a társadalombiztosítási kifizetõhely, házipénztár, gondnokság és anyagbeszerzés mûködtetésérõl.
Irányító szervi elõírások szerinti formában és határidõre elkészíti a kutatóintézet éves költségvetési tervét, valamint a számszaki és szöveges beszámoló jelentését. Teljesíti a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási és statisztikai kötelezettségeket.
Biztosítja a gazdálkodás hatályos jogszabályok szerinti lebonyolítását. A Gazdasági szervezet mûködése során köteles maradéktalanul betartani és betartatni az Áht. és az Ámr., valamint az irányító szerv által meghatározott rendelkezéseket.
A gazdasági szervezet munkáját a gazdasági igazgatóhelyettes felügyelete mellett a gazdasági osztályvezetõ irányítja.
A gazdasági szervezet mûködését az ügyrend szabályozza, amely részletesen tartalmazza a szervezet feladatait, a vezetõk és más közalkalmazottak feladat-, hatás- és jogkörét.
A gazdasági szervezet a belsõ gazdálkodási szabályzatok alapján látja el a gazdálkodással, ellenõrzéssel és az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatait.

A Gazdasági Szervezet munkatársai

DZSUDZSÁK ILONA Gazdasági igazgatóhelyettes
392 2289; 1822 dzsu@aeki.kfki.hu

GRÓB ILDIKÓ Gazdasági Szervezet osztályvezetõ
1399 grobi@aeki.kfki.hu

SZEKERESNÉ PÁL ERZSÉBET Gazdasági ügyintézõ
1223 pale@aeki.kfki.hu

BÁBINDELINÉ PÉTERVÁRI MÁRIA Gazdasági ügyintézõ
1668 babin@aeki.kfki.hu

CSORBA MÓNIKA Gazdasági ügyintézõ
1161 csorbam@aeki.kfki.hu

DIAMANT SÁNDORNÉ Gazdasági ügyintézõ
1951 dia@aeki.kfki.hu

KALTENECKERNÉ POZSÁR VALÉRIA Gazdasági ügyintézõ
1201 pozsarv@aeki.kfki.hu

NIEDERFIRINGER LÁSZLÓNÉ Dr Gazdasági ügyintézõ
1485 nieder@aeki.kfki.hu

SZIGETINÉ BEKE MÁRIA Gazdasági ügyintézõ
1501 tolmacs@aeki.kfki.hu

TÓTH TAMÁS JÓZSEFNÉ Gazdasági ügyintézõ
2711 anikotot@aeki.kfki.hu

TÓTHNÉ NÁNÁSI MÁRIA Gazdasági ügyintézõ
1127 nanatoth@aeki.kfki.hu

VÉGH BEATRIX Gazdasági ügyintézõ
1201 bvegh@aeki.kfki.hu