Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Anyagszerkezeti Laboratórium

Az Anyagszerkezeti Laboratórium számos, szerkezeti anyagokkal és szerkezeti integritással foglalkozó projektet fejezett be az elmúlt években. A paksi atomerõmû részére a reaktortartály öregedés és megbízhatósági elemzéseit végezte. Ezekben a feladatokban a szerkezeti anyagok öregedésének elemzése és a szerkezet rugalmas és képlékeny alakváltozását figyelembe vevõ szilárdsági (végeselem) analízise egyaránt nagy szerepet kapott.

Az AEKI Anyagszerkezeti Laboratóriuma széleskörû gyakorlattal rendelkezik a nukleáris iparban alkalmazott szerkezeti anyagok vizsgálatában. A laboratórium munkatársai között gépész és kohász mérnökök, hegesztõ és anyagvizsgáló szakemberek, fizikusok és vegyészek is vannak. A laboratórium rendelkezik a szerkezeti anyagok öregítéséhez szükséges berendezésekkel (neutronbesugárzó hely a Budapesti Kutatóreaktorban, termikus öregítéshez kemencék, kristályközi korrózió vizsgálatára autoklávok, stb). Foglalkozik továbbá mechanikai anyagvizsgálattal, amely alkalmas normál és neutronsugárzásnak kitett (radioaktív) minták vizsgálatára, aktivációs és tömegspektrometriai analitikával, metallográfiával, pásztázó elektron- és alagútmikroszkópiával, neutron-radiográfiával, stb. A labor természetesen minden vizsgálathoz képzett kutatókkal és technikai személyzettel rendelkezik.

Laboratóriumvezetõ:
Dr. Horváth Ákos
Titkárság: 19. épület 218
Mellék: 3628
Tel.: +36 1 392 2296
Fax: +36 1 392 2299
Email: akos.horvath (at) aeki.kfki.hu

A laboratóriumot három kutatócsoport alkotja: