Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Reaktoranyagok Kutatócsoport

A paksi atomerõmû élettartam-hosszabbításának egyik legfontosabb feltétele, hogy nyomon tudjuk követni a reaktortartály sugárzás okozta elridegedésének mértékét. A reaktorok nyomás alatti hõütésének (PTS) vizsgálatához numerikus modelleket fejlesztettünk ki. A PTS vizsgálatok részeként a közelmúltban termomechanikai és törésmechanikai számításokat végeztünk.

Az államilag finanszírozott NAP NUKENERG projekt keretén belül a IV. generációs reaktorok és a fúziós reaktorok szerkezeti anyagainak vizsgálatát tûztük ki célul. A próbatestek magas hõmérsékletû (max. 500˚C) besugárzása során a kúszási és fáradási jelenségeket is nyomon fogjuk követni.

További fontos kutatási területeink a mestergörbe módszer alkalmazása és a kerámiák sugárzás okozta öregedése.