Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

4. Filmdozimetria

Személyi dozimetriai szempontból 2010-ben az alábbi szervezetek tartoztak a Környezetvédelmi Szolgálat hatáskörébe:
• Atomenergia Kutatóintézet,
• Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet,
• Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet,
• GÁBSEB Bt.
A 2010. év során összesen 758 filmnek az Országos Sugárbiológiai Sugáregészségügyi Kutató Intézetben (OSSKI) történõ kiértékelésének megszervezése történt meg az alábbi eloszlásban:
AEKI 494 db,
MFA : 33 db,
SZFKI: 206 db,
GÁBSEB Bt: 24 db,
Nem intézeti dolgozók: 1 db.

A kimutatási határ (0,2 mSv/hó) feletti esetek számát az 1. táblázat mutatja:

1. táblázat. A kimutatási határ feletti esetek száma;
a dóziskorlát: 20 mSv/év (öt év átlagában)

5. Személyi, baleseti és munkahelyi dozimetria

5.1 Személyi és baleseti dozimetria


2003 júniusától a Szolgálaton bevezetésre került egy új típusú termolumineszcens dozimetriai rendszer. A dozimetriai mérések a lehetséges sugárzásfajták alapján két különbözõ típusú doziméterrel történnek. A TLD-100/8814 típusú doziméter gamma, a TLD-7776/8814 kevert típusú doziméter gamma és neutron sugárzásból eredõ Hp(10) dózios külön-külön történõ meghatározására alkalmas. A detektorok mérési tartománya 40 Gy-tõl 20 Gy-ig terjed. A kiértékelés a Harshaw 6600 típusú kiértékelõ berendezéssel történik (17. kép). 2003 szeptemberétõl a reaktorcsarnokban dolgozók a 16/2000. (VI.8.) EüM [2] rendelet alapján gamma és neutron sugárzás mérésére alkalmas dozimétereket viselnek, melyek mérése és kiértékelése akkreditált módon történik. A TLD-k elõkészítése, cseréje és kiértékelése kéthavonta (ill. szükség esetén soron kívül) történik.
Az AEKI RÜ dolgozóinak éves személyi dózis eloszlását a 13/a ábra mutatja.
A szervezetek dolgozóinak személyi doziméterekkel kéthavonta mért gamma- és neutronsugárzásból eredõ összesített dózis eloszlását a IV. táblázat mutatja.

17. kép. Harshaw 6600 kiértékelõ berendezés

5.2 Munkahelyi dozimetria

A fokozottan veszélyes munkahelyeken, a reaktor csarnok meghatározott pontjain és a KIR területén kéthavonta cserélendõ gamma- és neutron-sugárzásra érzékeny TLD-7776/8814 típusú detektorok kerülnek kihelyezésre. Ezek kiértékelése a személyi doziméterekkel azonos módon történik.
A munkahelyi doziméterekkel mért gamma- és neutrondózisok a 13/b ábrán, valamint az V. táblázatokban találhatóak.


5.3 A dózisok meghatározása

A TLD-7776/8814 doziméter( 4 elemû): három 7LiF:Mg,Ti detektort tartalmaz az 1, 2, 3-as pozíciókban, ahol réz + akrilnitril-butadién-sztirol-terpolimer (ABS), ABS+ politetra-fluoretilén (PTFE) árnyékolások valamint egy pozíció árnyékolás nélkül (fóliával letakarva) vannak elhelyezve. A negyedik pozícióban ABS filter található 6LiF:Mg,Ti detektorral (18. kép).

A TLD-100/8814 doziméter (2 elemû): egy-egy LiF:Mg,Ti detektort tartalmaz a 2. és 3. pozícióban. A 2. pozícióban ABS+PTFE árnyékolással a 3. pozícióárnyékolás nélkül (fóliával letakarva) van elhelyezve.
A doziméterek kiolvasása a Harshaw 6600 típusú készüléken történik. A kiolvasás folyamán a készülék figyelembe veszi az egyes detektorok egyéni jellemzõit és a korrekciós faktorukat. Az alkalmazott programok (NEW8814, GLOWRY-2) segítségével, figyelembe véve a sugárzás fajtáját, energiáját és mennyiségét, meghatározásra kerül a személyi dózisegyenérték Hp(10)-es értéke külön a neutron- és a gamma-sugárzásra illetve Hp(0,07)-es értéke gamma-sugárzásra.