Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

6.1 Radioaktív anyagok kezelése

A Központi Izotópraktárnak (19., 20. kép) az elmúlt évben nem volt bevételi forgalma. Az intézetek részére érkezett sugárforrások nem estek át a Környezetvédelmi Szolgálat kezelésén. A helyiségben telepített GM-csöves szonda, 2010-ben, 494,4 nGy/h dózisteljesítmény átlagértéket detektált.

19. kép. A Központi Izotópraktár

6.2 A hasadóanyagok nyilvántartása

A RADIUM programban feltüntetett jelentésköteles izotópok 2010-ben az elõzõ évek gyakorlatával megegyezõen lettek lejelentve az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH).
A Környezetvédelmi Szolgálat kezelésében lévõ – az OAH felé nem jelentésköteles – azaz mentességi aktivitás alatti izotópokról átfogó felmérés készült, melynek célja a több éve használaton kívüli források végleges elhelyezésének elõkészítése. Az elkészült dokumentumok az izotóp nevén és tömegszámán túl a könnyû beazonosítás érdekében tartalmazzák a sugárforrás fényképét, a leltári, mûbizonylati és gyártási számát, a tárolás helyét, az eredeti aktivitást és az arra vonatkozó referencia dátumot, valamint a forrással, illetve annak kezelésével kapcsolatos kiemelt információkat.

20. kép. A béta-sugárzó izotópok tároló helyei („béta kutak”) a Központi Izotópraktárban