Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

8. Belsõ sugárterhelés mérések

2010-ben a Környezetvédelmi Szolgálat elvégezte a RÜ, az AEKI egyéb sugárveszélyes munkahelyein dolgozók, az újonnan belépõk, a GÁBSEB Bt., az AEMI Kft., valamint nem a Telephelyen dolgozó személyek belsõ sugárterhelésének mérését. 2010-ben 111 alkalommal került sor belsõ sugárterhelés mérésre (21. kép).

Az eredmények azt mutatják, hogy a mérések során, nem lehetett kimutatni a természetes K-40 izotópon kívül gamma-sugárzó izotóp jelenlétét. (VII. táblázat)

A természetes K-40 izotóp átlagos mennyisége a testsúly, a testmagasság és az életkor függvényében a 14/a, 14/b és a 14/c ábrákon láthatóak.

18. fénykép. Az egésztest-számláló berendezés

A belsõ sugárterhelés mérése – a személyi neutron dozimetriához hasonlóan – a Nemzeti Akkreditáló Testület tanúsításával akkreditáltan zajlik. A megfelelõ minõségbiztosítás érdekében megtörtént a belsõ sugárterhelés mérõ berendezés kalibrációja egy 90 részes fantom forrás segítségével.