Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Önéletrajz

Jancsó Gábor

Személyes adatok

Név: Jancsó Gábor

Tudományos fokozat: PhD kémiai tudomány doktora

E-mail: jancso@aeki.kfki.hu

Telefonszám: 392 2222

Iskolai végzettség, fokozatok

1959

vegyésztechnikus (Than Károly Könnyûipari Vegyészeti Technikum)

1964

okl. vegyész ( Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK )

1971

kémiai tudomány kandidátusa

1981

címzetes egyetemi docens az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszékén

1986

kémiai tudomány doktora

1997

habilitáció

1999

egyetemi magántanár

2012

Professor Emeritus

Szakmai tapasztalat

1969-1970

Department of Chemistry, Universtity of Tennessee, Knoxville, USA

1976-1977

Department of Chemistry, Universtity of Tennessee, Knoxville, USA

1982-1984

Max Planck Institut für Chemie, Mainz, NSZK

Kutatási terület

kondenzált fázisú izotópeffektusok kísérleti meghatározása és elméleti értelmezése; víz és vizes oldatok molekuladinamikai szimulációja; intermolekuláris kölcsönhatásoknak a molekulák regési sajátságaira gyakorolt hatásának tanulmányozása; hidrofób kölcsönhatások tanulmányozása vizes oldatokban kiszögû neutronszórással

Eredmények, díjak

2011

Clusius emlékérem

Tagság

Magyar Mikológiai Társaság