Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Önéletrajz

Imre Attila

Személyes adatok

Név: Imre Attila

Tudományos fokozat: PhD

Telefonszám: +36-1-392-2222/1117

Iskolai végzettség, fokozatok

1980-1984

Irinyi János Vegyipari Szakközépiskola

1985-1990

ELTE TTK Fizikus szak

Diplomamunka: Többfotonos adszorpció és ionizáció akusztikus detektálása molekuláris gázokban, MTA MMSZ Békésy György Akusztikai Kutatólaboratórium, 1990

1990-1993

Doktori ösztöndíjas, KFKI Atomenergia Kutató Intézet, Kémiai Fõosztály, késõbb Fizikai-Kémiai Laboratórium

Doktori dolgozat: Törési felületek és fémleválások; 1994 DrUniv, 1996 PhD-átminõsítés

Szakmai tapasztalat

1993-1996

Postdoctoral research associate, University of Tennessee, Department of Chemistry, Knoxville, USA

1996-1997

Tudományos fômunkatárs , KFKI Atomenergia Kutató Intézet,Fizikai-Kémiai Laboratórium

1998

Senior Postdoctoral Research Associate, University of Tennessee, Department of Chemistry, Knoxville, USA

1999

Humboldt-ösztöndíjas, Johannes Gutenberg Universität,Institut für Physikalische Chemie, Németország

1999-

Tudományos fõmunkatárs, KFKI Atomenergia Kutató Intézet

Kutatási terület

Áramló folyadékok és gázok: rács Boltzmann szimulációk

Kavitációs erózió: alakzatképzõdés fém vékonyrétegekben, stb.

Abszolút negativ nyomás folyadékokban: oldhatóság negatív nyomáson, izotróp és nemizotróp feszültségek, nukleációs határ, buborékfejlõdés, stb.

Diszkrét geometria: Biomatematika (az élõhelyek alakjának befolyása az élõhelyek minõségére.), fraktálok, digitális képelemzés

Polimerek: Polisztirol oldhatóság, az oldhatóság nyomás- és moltömegföggése, oldhatósági paraméterek.

Fraktálok: Fraktál-felületû elektródok elektrokémiája, fémleválások, fraktáldimenzió meghatározás.

Eredmények, díjak

1998-1999

Humboldt Ösztöndíj

2002-2005

MTA Bolyai Ösztöndíj

2006

Bolyai-plakett

2006-2008

MTA Bolyai-Ösztöndíj

2009

JWT Jones Travelling Fellowship of the Royal Society of Chemistry (UK)

Tagság

1996-

IUPAC Solubility Data Comission (V/8)

1999-

Magyarországi Humboldt Egyesület

1999-

IUPAC Hungarian National Comittee

2002-

Hungarian Bolyai Club

2008-

Royal Society of Chemistry