Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Önéletrajz

Hózer Zoltán

Személyes adatok

Név: Hózer Zoltán

Tudományos fokozat: PhD

Állampolgárság: magyar

E-mail: hozer@aeki.kfki.hu

Iskolai végzettség, fokozatok

2004

PhD, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1988

Dr. Univ., Budapesti Mûszaki Egyetem

1978-84

Moszkvai Energetikai Egyetem (MEI)

Szakmai tapasztalat

2007-

laboratórium-vezetõ, Fûtõelem Laboratórium

2004-

tudományos fõmunkatárs, AEKI

1998-2006

laboratórium-vezetõ, Fûtõelem és Reaktoranyagok Laboratórium

1992-2003

tudományos mukatárs, AEKI

1990-1991

vendégkutató CEA Grenoble

1984-1989

tudományos segédmunkatárs, AEKI

Kutatási terület

1984-1988 Kétfázisú gáz-folyadék rendszerek modellezése kétdimenziós közelítésben
1988-1990 LOCA modell fejlesztése a paksi teljesléptékû szimulátorhoz
1990-1991 a CATHARE termohidraulikai rendszerkód fejlesztése
1998-1994 a paksi teljesléptékû szimulátor tovûábbfejlesztése (kétfázisú primerköri modell, a hermetikus tér termohidraulikai modellje)
1994-1995 a hermetikus tér modell beépítése számos külföldi VVER-440 szimulátorba és az OAH súlyos baleseti szimulátorába
1992-1996 termohidraulikai és fûtõeleme felfúvódásos kísérletek számítása a CATHARE kóddal
1996-2003 szivárgó fûtõelemek numerikus modellezése, a RING kód fejlesztése
1996-2006 a zónasérülést modellezõ CODEX kísérletek tervezése és kiértékelése
-VVER kísérletek elárasztás nélkül és elárasztással,
- PWR kísérletek levegõs atmoszférában
- VVER mérés bór-karbid szabályozórúddal
1996- kisléptékû fûtõelemes kísérletek vezetése a normál üzemi és a baleseti folyamatok modellezésére
- cirkónium oxidáció magas hõmérsékletû gõzben és gázokban
- cirkónium elridegedés balesetek során
- fûtõelemrudak felfúvódása és felhasadása
- cirkónium ötvözetek hidrogénfelvétele és hidrogénkibocsátása
- ruténium oxidáció és kibocsátás magas hõmérsékleten
2000-2003 a Paksi Atomerõmû PSA-2 elemzései
2003-2004 pihentetõ medence üzemzavarok numerikus modellezése
2005-2007 a paksi tisztítótartály üzemzavar elemzése
- integrális mérések fûtõelem kötegekkel
- oxidáció hidrogéndús gõzben
- aktivitás kikerülés a sérült fûtõelemekbõl
2005- a paksi üzemzavar során sérült fûtõelemek kezelésének megalapozása
- a sérült fûtõelemek tárolótartályainak kísérleti modellezése, aktivitás-kikerülés becslése
- az erõmû aktivitás-koncentráció méréseinek feldolgozása
2007-2008 a kiégett üzemanyag hosszútávú kezelése