Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Önéletrajz

Somogyi András

Személyes adatok

Név: Somogyi András

Tudományos fokozat: tanácsos

Születés ideje, helye: 1974. július 9., Salgótarján

Állampolgárság: magyar

Családi állapot: nõtlen

E-mail: somogyi@aeki.kfki.hu

Telefonszám: +36 1/292-22-22/36-32

Iskolai végzettség, fokozatok

1988-1992

ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnázium, Budapest

1992-1997

ELTE TTK, vegyész szak

2006-

ELTE TTK, Kémia Doktori Iskola

Szakmai tapasztalat

1998-2004

Mérõrendszer programozás a Göttingeni Max Planck Intézetben

weboldal: http://www.mpibpc.mpg.de/groups/troe/zachariasse/

Kutatási terület

Zr-1% Nb lokális korróziója VVER primer köri hûtõközegben

elektrokémiai módszerek és véges elem szimulációk

Egyéb információ

Régi honlap: http://www.kfki.hu/~somogyi/

Személyesebb jellegû információim.