Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Önéletrajz

Pázmándi Tamás

Személyes adatok

Név: Pázmándi Tamás

Tudományos fokozat: Ph.D.

Születés ideje, helye: 1976. május 21., Budapest

Állampolgárság: magyar

E-mail: pazmandi@aeki.kfki.hu

Telefonszám: 1361

Iskolai végzettség, fokozatok

2005

World Nuclear University Summer Institute, Idaho Falls, ID, USA

Hathetes szakmai továbbképzés

2004

Frédéric Joliot & Otto Hahn Summer School On Nuclear Reactors: Generation-IV Reactors, Fuels and Fuel Cycles, Cadarache, France

Kéthetes szakmai továbbképzés

2003

Summer School on Actinide Science and Applications, Karlsruhe, Germany

Szakmai továbbképzés

1999-2002

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

doktori képzés

1999-2002

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

másoddiplomás képzés

1994-1999

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Nukleáris Technika Intézet

1990-1994

Veres Péter Gimnázium

Szakmai tapasztalat

2005 -

tudományos fõmunkatárs, kutatócsoport-vezetõ

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Reaktoranalízis Laboratórium, Aktivitásterjedés Kutatócsoport

2002-2005

tudományos munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium, Ûrdozimetria Kutatócsoport

1999-2002

tudományos segédmunkatárs

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium, Ûrdozimetria Kutatócsoport

Kutatási terület

dozimetria, a sugárzási tér meghatározása az ûrben és földi környezetben

mûszerfejlesztés, új mérési módszerek és eljárások kidolgozása

atomerõmûvi hulladékok kezelése, reaktorok leszerelése

atomenergia és fenntartható fejlõdés

aktivitásterjedés modellezése atomerõmûvek épületén belül és a környezetben

kommunikáció és PR a nukleáris iparban

Eredmények, díjak

2005

Magyar Tudományos Akadémia Fiatal Kutatói Díj

2004

Magyar Nukleáris Társaság Fermi Fiatal Kutatói Díja

1999

System International Foundation: Legjobb Diplomamunka díj

1999

Környezetvédelmi Minisztérium: Legjobb Diplomamunka díj

1994

Óbudai Környezetvédelmi Pályázat: elsõ díj

Publikációk

A hazai és nemzetközi publikációk száma: 25 felett

Tagság

2010-

Alelnök, Magyar Nukleáris Társaság

Vice-president of the Hungarian Nuclear Society

2009-

Magyar Asztronautikai Társaság Etikai Bizottságának tagja

2008-2011

Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács tagja

2007-

Eötvös Loránd Fizika Társulat tagja

2004-2006

Alelnök, Magyar Nukleáris Társaság

2007-2009

Elnök, Magyar Nukleáris Társaság

2004-2007

Titkár, Fiatalok a Nukleáris Energetikáért

2001-2004

Elnök, Fiatalok a Nukleáris Energetikáért

1998-

A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért szervezet alapító tagja

1998-

A Magyar Nukleáris Társaság tagja