Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Mayer Gusztáv

tudományos fõmunkatárs

Termohidraulikai Laboratórium

1248

E-mail:

Mayer Gusztáv