Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Osán János

tudományos fõmunkatárs

Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium

Környezetelemzési Kutatócsoport

1965, 3685, 1279

Telefonszám: +36 1 3922222

Fax: +36 1 3922299

E-mail:

Osán János