Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Börcsök Endre

tanácsos

Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium

Környezetelemzési Kutatócsoport

1176

Telefonszám: +36 1 3922222

Fax: +36 1 3922299

E-mail:

Börcsök Endre