Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Pintérné Csordás T. Anna

tudományos fõmunkatárs

anyagszerkezet kutatás elektronsugaras eszközökkel

Fûtõelem Laboratórium

1781, 3808

Telefonszám: +36-1-3922222

Fax: +36-1-3959162

E-mail:

Pintérné Csordás T. Anna