Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Kerner Zsolt

tudományos fõmunkatárs

Anyagszerkezeti Laboratórium

Fizikai-kémiai Kutatócsoport

1112, 1117

Telefonszám: + 36 1 392-2222

Fax: +36 1 392-2684

E-mail:

Kerner Zsolt