Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Fekete Tamás

fõtanácsos

Anyagszerkezeti Laboratórium

Reaktoranyagok Kutatócsoport

3403, 3410

E-mail:

Fekete Tamás