Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

Kutatási terület - Jancsó Gábor

kondenzált fázisú izotópeffektusok kísérleti meghatározása és elméleti értelmezése
víz és vizes oldatok molekuladinamikai szimulációja
intermolekuláris kölcsönhatásoknak a molekulák regési sajátságaira gyakorolt hatásának tanulmányozása
hidrofób kölcsönhatások tanulmányozása vizes oldatokban kiszögû neutronszórással